Mikä on NOPSA hanke?

01.03.2022 - 31.12.2023

NOPSA- Nopeat digitaaliset kokeilut hankkeen tavoitteena on jatkuvan oppimisen osaamisympäristöjen kehitys uuden liiketoiminnan ideoiden synnyttämiseksi. Teemoina ovat esimerkiksi turvallinen automaatiosuunnittelu ja-tuotanto, erityisesti tietoturvallisuus. NOPSA- hankkeessa tavoitteena ovat yrityksen osaamisen vahvistaminen, digitaalisten toimintatapojen hyödyntäminen ja uusien teknologioiden soveltaminen kilpailukyvyn parantamiseksi. NOPSA- hankkeen sisällössä kestävä kehitys ja vihreä siirtymä osana teollista toimintaa tunnistetaan kantavina teemoina.

Yrityksille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää OAMK:n ja Centrian osaamista ja teknologiaa tuottamaan uutta tietoa ja kasvattamaan omaa substanssiosaamista.

NOPSA- hankkeessa tehdään nopeita digitalisaation hyödyntämisen kokeiluita. Kaikki tiedot, tulokset ja data jaetaan yhteisissä seminaareissa, workshopeissa,YouTube-videoissa ja muissa soveltuvissa somekanavissa. Yritykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettuja materiaaleja henkilöstön perehdyttämisessä ja koulutuksissa uusiin työtehtäviin aikaan ja paikkaan sitomattomasti.