Verkko-osoitepohjainen skannaus on loistava tapa parantaa turvallisuutta. Tällöin skannataan yksittäinen laite tai koko verkko, johon kaikki laitteet on yhdistetty. Koti- ja yrityskäyttöön on saatavilla runsaasti kaupallisia ja ilmaisia skanneriratkaisuja. Skannerin avulla voidaan tarkistaa, mitä laitteita on kytketty verkkoon, ja saada tietoa niistä.

Kun yksittäinen laite tai koko laiteverkko skannataan, saadaan tietoa esimerkiksi käyttöjärjestelmistä, porteista ja palveluista, jotka ovat käynnissä laitteissa. Käytettävästä skannausohjelmistosta riippuen, näytetään mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi myös suositellut korjaustoimenpiteet, joiden avulla turvallisuutta voidaan parantaa.

Centria SecuLab tarjoaa muun muassa myös skannauspalveluja. Centria SecuLab tarjoaa aina räätälöityjä ja yksilöllisiä ratkaisuja kaikille organisaatioille, sekä työkaluja ja asiantuntemusta kaikkien organisaatioiden kyberturvallisuuden parantamiseksi.

Linkki: Skannausesimerkkivideo

Video on englanninkielinen.