Drone

Centria Drone Lab

Centriasta löytyy vahvaa droneosaamista. Hyödynnämme monipuolisia kaupallisia droneratkaisuja, joiden lisäksi on mahdollista suunnitella ja valmistaa droneja eri käyttötarkoitusten mukaan.

Droneja suunnitellaan 3D-mallinnusohjelman avulla, ja niitä voidaan simuloida sekä tehdä osien lujuuslaskentaa. Osien valmistuksessa voidaan käyttää erilaisia materiaaleja, ja niitä pystytään valmistamaan eri tavoilla, esimerkiksi 3D-tulostimen avulla.

Kalusto on hankittu tutkimus- ja ammattikäyttöön 

Kalusto mahdollistaa monenlaisia demonstraatioita ja kokeiluja eri painoluokissa ja lento-ajoilla. 
Se mahdollistaa monipuolisen hyödyntämisen eri käyttötarkoituksissa. Käyttökohteina toimivat mm. maatalouden ja teollisuuden tarpeet. 

Käyttöesimerkkejä

Ilmasta käsin tapahtuvat mittaukset, uusien mittausmenetelmien kehitys, sekä mittaustulosten visualisointi 

  • Esimerkiksi ilmanlaadun mittaukset, radiotaajuusmittaukset ja matkapuhelinverkon kuuluvuusmittaukset   

 

Drone-kontrolli matkapuhelinverkkoa hyödyntäen 

  • Mahdollistaa pidempiä lentomatkoja 

 

Lämpökameran hyödyntäminen 

  • Kaukolämpöverkoston vuotojen havainnointi 
  • Rakennusten lämpövuodot 

 

Haastavat teollisuusympäristöt 

  • Tilannetietoa vaaratilanteista, joihin ihmisen ei ole turvallista mennä 
  • Ilmanlaadun mittaukset 

 

Turvallisuus 

  • Valvontatehtävät, autonomiset valvontalennot 
  • Sisätilalennot, kunnossapito, UGV:n hyödyntäminen ym. sovelluskohteet

 

Eri projekteissa toteutettuja ratkaisuja